ANALIZA SWOT

ANALIZA SWOT A COMUNEI DÂMBOVICIOARA

Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei comunei Dambovicioara este concepută ca o suită de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce influenţează dezvoltarea acestui teritoriu în vederea atingerii unor importante obiective strategice ale următorilor ani.
Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) reflectă capacitatea mediului intern al Primăriei de a răspunde factorilor de macromediu în sensul fructificării oportunităţilor si diminuării amenintărilor.

Analiza SWOT reprezintă elementul cheie al unei strategii de dezvoltare locală, fiind etapa care, impreună cu analiza diagnostic, face legătura intre starea de fapt, rezultată din analiza situaţiei existente,si proiecţia comunităţii pe termen scurt sau mediu, exprimată in direcţii de dezvoltare si plan de acţiune. Analiza SWOT este elaborată grupand elementele identificate in cadrul analizei situaţiei local in puncte tari (strenghts – S), puncte slabe (weaknesses – W), oportunităţi (opportunities – O) si ameninţări (threats – T). Această trecere in revistă a situaţiei existente la nivel local in comuna Dâmbovicioara are ca rezultat o imagine completă si coerentă asupra comunităţii. Analiza SWOT a fost realizată şi in baza rezultatelor sondajului realizat la nivelul comunei Dâmbovicioara pe un eşantion reprezentativ de 150 de cetăţeni, de Asociatia Pro Euro Dezvoltare si prin consultarea cetatenilor din comuna. Analiza SWOT este, asadar, o analiză a situaţiei actuale care are rolul de a identifica elementele de potenţial intern si extern, cum sunt resursele, competenţele, tendinţele unor procese conexe. Analiza SWOT implică identificarea elementelor interne si externe, sortarea lor pe cele patru puncte, ordonarea si reţinerea celor care pot avea un impact decisiv asupra relizării acţiunilor. Avand ca bază analiza SWOT, in capitolele următoare vor fi identificate direcţiile de dezvoltare ale comunei Dâmbovicioara pornind de la resursele materiale, financiare si umane, oportunităţile de dezvoltare si incluzand si priorităţile strategice ale actorilor locali care au elaborate documente programatice pentru perioada 2014-2020. In evaluarea si selecţia opţiunilor strategice se va avea in vedere gradul in care acestea se bazează pe punctele tari ale organizaţiei, modul in care ele pot să asigure depăsirea punctelor slabe, utilizarea la maxim a oportunităţilor care pot apărea si minimalizarea ameninţărilor care pot pune in pericol realizarea obiectivelor strategice.

Puncte tari:

Modernizarea DJ73OA (Pudul DamboviteiDaobovicioara – Ciocanu)

Existenta retelei de alimentare cu apa

Existenta retelei de telefonie fixa si mobile, internet.

Existen?a re?elei de alimentare cu energie electrică

Existenta retelei de alimentare cu gaze

Puncte slabe:

Alimentarea cu gaze nu acopera toata comuna

Lipsa canalizare

Iluminatul public inexistent in anumite zone

Oportunităţi:

Extinderea retelei de gaze si canalizare si Extinderea retelei de alimentare cu apa

Iluminat panouri fotovoltaice

programe finantate din Fondurile Structurale si de Coeziune pentru infrastructură

Modernizarea drumurilor locale ( Oratia si Muchea)

Ameninţări:

Surse financiare insuficiente de dezvoltare a infrastructurii

Imbatranirea populatiei

Lipsa informarii cetatenilor

Blocarea turismului din zona (infrastructura de drumuri spre pensiunile izolate, aflate in zone greu accesibile).

Aparitia unor dificultăti în desfăsurarea lucrărilor de infrastructură (condiţii de trafic sau meteo);

Costul ridicat al documentatiilor preliminare si necesitatea cofinanţării proiectelor, poate împiedica accesarea fondurilor europene;