CULTURĂ SI ÎNVĂTĂMÂNT

Cultură
În comuna Dâmbovicioara există 1 cămin cultural. Acesta se află în stare bună de funcţionare pentru a desfăşurar activităţi culturale. A fost dotat in anul 2014 prin implementarea unui proiect realizat prin masura 413.322. De asemenea funcţionează 2 biblioteci din care una este biblioteca publică şi cealaltă este biblioteca Şcolii din satul Podu Dâmboviţei. In cadrul bibliotecilor conform tabelului de mai jos se găsesc 10175 volume, cu un numar de 987 cărţi eliberate si 156 cititori activi în cadrul bibliotecilor. În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu regiunea a cunoscut o puternică dezvoltare economică. Evenimentele deosebite au fost comemorate prin amplasarea mai multor cruci de piatră, inscripţionate în slavonă, unele existând şi în prezent. Lista Monumentelor Istorice Lista monumentelor istorice din România actualizată, este anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, anul 178 (XXII), Nr. 670 bis, vineri 1 octombrie 2010, având un caracter oficial si legal. Lista monumentelor istorice este realizată pe judete. Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în functie de natura lor: Monumente de arheologie Monumente de arhitectură Monumente de for public Monumente memoriale si funerare Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii: Categoria A – monumente de interes national Categoria B – monumente de interes local.