INFRASTRUCTURA

Infrastructura de transport. Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea posibilitătilor de dezvoltare economico-socială a localitătilor rurale. Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare asigură premisele dezvoltării unor activităTi economice, facilitează accesul populatiei la locurile de muncă, satisfacerea anumitor servicii etc. În Dâmbovicioara, din totalul căilor de transport rutier, 60-70% sunt de drum pietruit, 30-40% drum de pământ. Accesul în zonă se poate face cu trenul până în Câmpulung, iar de acolo există transport în comun pe ruta Câmpulung-Dâmbovicioara, 4 curse/zi. Ca urmare a sondajului de opinie cetatenii considera ca este necesara imbunatatirea drumurilor locale in foarte mare masura.

Alimentarea cu apă a comunei Dambovicioara, se face din următoarele surse:

    • Fiecare sat component al comunei Dâmbovicioara are propria reţea de alimentare cu apă, cu propriul front de captare, reţea distribuţie, staţii de pompare (deşi în proporţie de 90 %, se foloseşte căderea liberă). Lungimea reţelei de alimentare cu apă este de 60 km, cu un număr de 700 gosopdării deservite. Tariful pentru consumatorii casnici este de 1 leu/mc si pentru persoane juridice -1,5 lei/mc. Ca urmare a sondajului de opinie cetatenii considera ca este necesara modernizarea reţelei cu apă potabilă in mare masura.

Alimentarea cu gaze naturale

Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor in 2012 era de 8.7 km (conform fisei localitatii). Mc ai gazelor naturale distribuite pentru uz casnic au crescut cu 22 mii mc, astfel ca in anul 2012 erau 60 mii mc.

Sistemul de alimentare cu gaze si energie electrică

În prezent, locuinţele din comuna Dâmbovicioara cu satele aparţinătoare sunt încălzite în sistem local cu: combustibili solizi, lemne şi cărbune. Prepararea hranei la bucătăriile locuinţelor se face cu: maşini de gătit funcţionând cu combustibil solid şi resturi de produse agricole; butelii cu gaze lichefiate.

Infrastructura de mediu – managementul deşeurilor

Datorită faptului că relieful pe teritoriul comunei Dâmbovicioara este foarte accidentat şi nu permite amplasarea unei gropi de gunoi conform normativelor la minimum 1000 m de localitate sau pe un fir principal de vale, groapa de gunoi este situată la 12 km de la ieşirea din Dâmbovicioara. Ca urmare a sondajului de opinie realizat, sistemul de colectare şi depozitare a deşeurilor este necesar in foarte mare masura, deoarece nu există în comună.