PROIECTE DE INVESTIŢII

În ceea ce priveste infrastructura rutieră, se doresc a fi implementate următorele proiecte, în perioada 2014-2022:

Modernizarea DC 22 Dîmbovicioara-Cabana Brusturet
Reabilitare Cetatea Oratia
Realizare sistem canalizare și epurare ape uzate în comuna Dîmbovicioara, sat Podu Dîmboviței
Modernizarea drumurilor locale:
a) Tucesti tronson III – DN 73 (Valea Urdii);
b) Muchia –DN 73 (Dealul Sasului)
c) Sub Oratia Deal-DN 73 (Grui)
d) Izvor
e) Fundul lui Bobei din DJ 730A – Râul Dîmbovița
Consolidarea alunecărilor de teren de pe drumurile locale
– Sub Posada
– Sub Oratia

Dezvoltare Turism 2014-2022
Construcție Sală Multifuncțională comuna Dîmbovicioara
Înființare pârtie de schi în:
– Dealul Sasului
– Plaiul Mare
– Prelungi
– Modernizarea drumurilor forestiere în cadrul Măsurii 125b