Telefon: 0248544204 0
Email: primariadambovicioara@yahoo.com
Fax: 0248544204

ATRIBUTII VICEPRIMAR

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
a) Îndrumă si supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuintelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitatilor din targuri, pieţe, oboare, locuri si parcuri de distracţii si ia măsuri pentru buna functionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
f) organizează evidenta lucrărilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orasului, precum ssi pentru decolmatarea văilor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.