ECONOMIA

Profilul economic pentru comuna Dâmbovicioara are funcţiunea economică agricolă cu principalele ramuri, care sunt: cultura cerealelor, creşterea animalelor şi pomicultură. De asemenea o mare pondere in economia locala este turismul si respectiv agroturismul. Din fişa localităţii de la INS Arges, se observă că din totalul de 6307 ha, 2008 ha este suprafata 30% 48% 15% 5% 2% Servicii medicale Foarte mare măsură Mare măsură Oarecare măsură Mica măsură Foarte mică măsură NS/NR 21% 30% 40% 5% 4% Servicii de asistenţă socială Foarte mare măsură Mare măsură Oarecare măsură Mica măsură Foarte mică măsură NS/NR 66 agricola din care 28 ha sunt ocupate cu terenuri arabile, 2 ha de livezi, 1078 ha păşuni şi 900 ha fâneţe. Deoarece comuna dispune de 3987 ha teren împădurit se consideră că pădurea reprezintă atât potenţial natural cât şi economic valoros. Activităţile mai importante de pe raza comunei sunt legate de agricultură, creşterea animalelor, activitati forestiere, turism şi agroturism. Activitatea industrial este nesemnificativă, pe teritoriul comunei nedezvoltându-se nici o ramură industrială importantă. Sunt totuşi o serie de societăţi comerciale cu răspundere limitată mai importante, pe care le memorăm după cum urmează: ALEXIS TEMERAR SRL, CHEILE DAMBOVICIOAREI TURISM SRL, MUNTISORUL EXPO NIK SRL, RIF DEBIT FIN SRL, TARBEN RINA SRL. Suprafaţa totală a comunei este de 6307 hectare. Suprafaţa agricolă este de 2008 ha şi cea a pădurilor este de 3987 ha.